Het Paleis Groningen
Het Paleis Groningen
Kamer 'Expressionisme'
Kamer 'Expressionisme'
Kamer 'Expressionisme'
Kamer 'Expressionisme'
Kamer 'Expressionisme'
Kamer 'Expressionisme'
Het Paleis Groningen
Het Paleis Groningen
Hotelkamers Groningen

 

Kamer 'Expressionisme'

Type Single

Eenpersoonskamer met eigen toilet en douche - bedmaat 90x200 cm


Kamernummer 105


Ontwerper Tjeerd Veenhoven


Omschrijving
Het expressionisme (van Latijn: expressio, uitdrukking) is een stroming in de Europese kunst en de literatuur van de 20e eeuw, die zich vooral manifesteerde in de jaren 1905 tot 1940. In het expressionisme tracht de kunstenaar zijn gevoelens, zijn ervaringen, voor de waarnemer uit te drukken door een zekere vervorming van de werkelijkheid.
Belangrijk is daarbij vooral dat de gevoelswaarde, het onderbewuste, dat de kunstenaar ervaart naar aanleiding van het onderwerp, de boventoon voert. Dit in tegenstelling tot het impressionisme waarbij vooral het uiten van de werkelijkheid, zoals men die ervaart, voorop staat. Zo vervaagt in het expressionisme de band met de werkelijkheid vaak, soms valt die zelfs helemaal weg. Hierdoor krijgen onvoorstelbaar nieuwe vormen hun kans. Het expressionisme kent maar één wet: dat er geen wetten zijn, en dat die dan ook niet mogen opgelegd worden.

De basiskenmerken van het expressionisme zijn dionysisch, felle kleuren, grillige beelden, slordig geschilderd, plat vlak, geen perspectief en er wordt meer geschilderd vanuit het gevoel (het kind) dan vanuit de ratio (verstand).

 

Check beschikbaarheid & reserveer direct