top of page

Kunst & Cultuur

Werkruimte Boterdiep 117-5

 

Telefoon 050-7210840

E-mail info@kunstencultuur.nl


Website www.kunstencultuur.nl/


Omschrijving

De medewerkers van K&C zijn op drie werkterreinen actief:


1. We maken ons sterk voor goed cultuuronderwijs op alle primair en voortgezet onderwijs scholen in
Groningen en Drenthe. We delen kennis, geven advies en zijn penvoerder van de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit. We zetten ons extra in voor Méér Muziek in de Klas en filmeducatie in het po, vo en so.


2. We helpen de kunst- en cultuursector in Drenthe bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. We
ondersteunen individuele kunstenaars, festivalorganisatoren en popmuzikanten bij hun inhoudelijke ontwikkeling, het maken van (project)plannen en fondsenwerving.


3. Met onze projecten en evenementen stimuleren we zoveel mogelijk mensen om in hun vrije tijd
deel te nemen aan kunst- en erfgoedactiviteiten. In samenwerking met het culturele veld organiseren wij Oktober Kindermaand, Gekleurd Grijs, Drentse Uitmaand en diverse popmuziek- en beeldende
kunstprojecten.

bottom of page