top of page

Over Het Paleis

Geschiedenis
In 2003 startte een groep kunstenaars een werkgroep met de naam Pamflet. Deze
werkgroep nam het initiatief voor het project ‘Doe mee, koop een atelier’. Op basis
van de door hen gesignaleerde behoefte, ontwikkelden zij een plan om nieuwe ateliers
voor kunstenaars te realiseren. Het voormalig Scheikundig laboratorium van de
Rijksuniversiteit - dat in de voorafgaande jaren zowel gekraakt als anti-kraak bewoond
was geweest- werd als locatie uitgekozen. Met steun van de gemeente en de provincie
Groningen werd de renovatie van dit gemeentelijk monument gerealiseerd door Nijestee, als woningbouwcorporatie met een maatschappelijke missie. Dit gebeurde in samenspraak
met KUUB en onder de vlag van de stichting COB10: De stichting Culturele
Ontwikkeling Bloemsingel 10. Op zaterdag 19 september 2009 werd het gebouw
geopend. Bij de feestelijke opening ontving Petra Koonstra, als drijvende kracht voor
de totstandkoming, een lintje uit handen van burgemeester Peter Rehwinkel.


Ateliers
In Het Paleis zijn 28 koopateliers en 37 werkplekken in huurateliers gerealiseerd. Zij
bieden ruimte aan een diverse groep kunstenaars in verschillende disciplines. Samen
vormen ze het hart van het kunst- en cultuurpand. Jaarlijks stellen zij hun werkruimte
open tijdens de culturele zondag in het najaar.


Bedrijfsruimtes
Het Paleis biedt ruimte aan 10 bedrijven die zich verbonden voelen en/of werkzaam
zijn binnen de creatieve industrie. Deze verbinding krijgt gestalte door samenwerking
en kennisdeling binnen het pand.


​Woningen
In Het Paleis zijn 29 verschillende woningen gehuisvest. Deze zijn gerenoveerd met
behoud van de karakteristieke historische kenmerken. Veel bewoners van Het Paleis
voelen zich verbonden en/of zijn werkzaam binnen de creatieve industrie.

bottom of page